Szukaj

FOTOATLAS


Mój skromny, pierwszy fotoatlas z gatunkami ptaków, który będzie uzupełniany nowymi gatunkami, a zdjęcia gatunków już będących tu będą zastępowane lepszymi (każdy ptak ma jedno zdjęcie). Kolejność alfabetyczna. Fotografie zamieszczone poniżej zostały zrobione nie wcześniej niż marzec 2012. Zapraszam.

Lista gatunków na razie obecnych:

 batalion (Philomachus pugnax)
 bernikla kanadyjska (Branta canadensis)
 biegus krzywodzioby (Calidris ferruginea)
 biegus malutki (Calidris minuta)
 biegus rdzawy (Calidris canutus)
 biegus zmienny (Calidris alpina)
 bielaczek (Mergus albellus)
 bielik (Haliaeetus albicilla)
 bocian biały (Ciconia ciconia)
 bogatka (Parus major)
 brodziec piskliwy (Acitis hypoleucos)
 czernica (Aythya fuligula)
 czubatka (Lophophanes cristatus)
 droździk (Turdus iliacus)
 dymówka (Hirundo rustica)
 dzięcioł duży (Dendrocopos major)
 dzięcioł średni (Dendrocopos medis)
 dzięcioł zielony (Picus viridis)
 dziwonia (Carpodacus erythrinus)
 dzwoniec (Chloris chloris)
 gawron (Corvus frugilegus)
 gągoł (Bucefala clangula)
 gęgawa (Anser anser)
 gil (Pyrrhula pyrrhula)
 grzywacz (Columba palumbus)
 gołąb miejski (Columba livia forma urbana)
 jemiołuszka (Bombycilla garrulus)
 jerzyk (Apus apus)
 kamusznik (Arenaria interpres)
 kawka (Corvus monedula)
 kobczyk (Falco vespertinus)
 kokoszka (Gallinula chloropus)
 kopciuszek (Phoenicurus ochruros)
 kowalik (Sitta europea)
 krzyżówka (Anas platyrhynchos)
 kszyk (Gallinago gallinago)
 kulik wielki (Numenius arquata)
 kwiczoł (Turdus pilaris)
 kwokacz (Tringa nebularia)
 lodówka (Clangula hyemalis)
 łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)
 łyska (Fulica atra)
 mandarynka (Aix galericulata)
 mazurek (Passer montanus)
 mewa siwa (Larus canus)
 mewa srebrzysta (Larus argentatus)
 modraszka (Cyanistes caeruleus)
 muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)
 myszołów (Buteo buteo)
 nurogęś (Merus merganser)
 ogorzałka (Aythya marila)
 oknówka (Delichon urbicum)
 orzechówka (Nucifraga carycatactes)
 piecuszek (Phylloscopus trochilus)
 piegża (Sylvia curruca)
 pierwiosnek (Phylloscopus collybita)
 pliszka górska (Moticilla cinerea)
 pliszka siwa (Moticilla alba)
 pliszka żółta (Moticilla flava)
 płaskonos (Anas clypeata)
 potrzos (Emberia shoeniclus)
 puszczyk (Strix aluco)
 rudzik (Erithacus rubecula)
 rybitwa białoczelna (Sternula albifrons)
 rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus)
 rybitwa czarna (Chlidonias niger)
 rybitwa czubata (Sterna sandvicensis)
 rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)
 sierpówka (Streptopelia decaocto)
 sieweczka obrożna (Charadius hiscitula)
 sieweczka rzeczna (Charadius dubius)
 sroka (Pica pica)
 srokosz (Lanius excubior)
 strzyżyk (Troglodytes troglodytes)
 szlamnik (Limosa lapponica)
 szpak (Sturnus vulgaris)
 śmieszka (Chroicocefalus ridibundus)
 świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix)
 wrona (Corvus cornix)
 wróbel (Passer domesticus)
 zięba (Fringilla coelebs)
 żuraw (Grus grus)


Batalion
Bernikla kanadyjska
Biegus krzywodzioby

Biegus malutki
Biegus rdzawy
Biegus zmienny

Bielaczek

Bielik

Bocian biały
Bogatka
Brodziec piskliwy

 Czernica

Czubatka
Droździk
Dymówka
Dzięcioł duży
Dzięcioł średni
Dzięcioł zielony

Dziwonia

Dzwoniec

 Gawron

 Gągoł

 Gęgawa

Gil

Gołąb miejski
Grzywacz 
Jemiołuszki
Jerzyki

Kamusznik

Kawka

Kobczyk

Kokoszka

Kopciuszek

Kowalik
Kulik wielki

Krzyżówka

Kszyk


Kwiczoł

kwokacz

lodówka

łabędź krzykliwy

Łyska

Mandarynka

Mazurki

Mewa siwa


Mewa srebrzysta

Modraszka

 Muchołówka żałobna

Myszołów

 Nurogęś

Ogorzałka

Oknówka

Orzechówka


Piecuszek

Piegża

Pierwiosnek

Pliszka górska

Pliszka siwa

Pliszka żółta

Płaskonos

Potrzos

Puszczyk

Rudzik

Rybitwa białoczelna

Rybitwa białoskrzydła

Rybitwy czarne

Rybitwa czubata

Rybitwa rzecna

Sierpówka

Sieweczka obrożna

Sieweczka rzeczna

Sroka

Srokosz

Strzyżyk

Szlamnik

Szpak

Śmieszka

Świstunka leśna

Wrona siwa

Wróbel

Zięba

Żurawie

6 komentarzy:

 1. Super pomysł ! Chyba zgapię ;) Jeśli nie masz nic przeciwko :D

  OdpowiedzUsuń
 2. Atlas coraz bardziej obszerniejszy :-) świetnie

  OdpowiedzUsuń
 3. No może się w końcu czegoś nauczę... :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Zazdroszczę kobczyka i rdzawego ;)
  http://ptasiarz.blogspot.com/2012/01/moja-lista-gatunkow.html

  OdpowiedzUsuń
 5. Dzięki, tylko ja nie robię listy, a jedynie wrzucam zdjęcia gatunków, które według mnie na moje możliwości są całkiem fajne ;)

  OdpowiedzUsuń